Předmětem soutěže bude nalezení optimálního architektonického, krajinářského a výtvarného řešení Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách v Letech u Písku, řešení které bude respektovat základní poslání památníku:

 • Uctít památku
  Památník je, a nadále musí být místem uctění památky obětí tábora v Letech, obětí holokaustu Romů a Sintů, místem piety a tiché kontemplace, autentickým místem připomínky utrpení.
 • Informovat
  Památník musí v autentickém místě utrpení poskytnout informace, vysvětlovat, zprostředkováním informací o historii místa i holokaustu Romů a Sintů narovnat nepravdy a mýty.
 • Vzdělávat
  Památník v Letech musí na místě utrpení / holokaustu vzdělávat a vést obecně proti násilí, k demokracii, vysvětlovat kořeny nenávisti a diskriminace.
 • Podnítit diskusi
  Památník se musí stát místem, které podnítí diskusi o promítání současnosti do hodnocení minulosti a popírání holokaustu, k tematice lidských práv a diskriminaci menšin, k tématice odmítání a vyloučení, k tematice soužití. Památník se má stát místem reflexe a sebereflexe, pokání i smíření, místem, kde se paměť stane aktivní součástí života spolčenosti a jejího diskursu

Dvoufázová otevřená krajinářsko-architektonická soutěž o návrh.

 
Předpokládaný termín vyhlášení

14. 10. 2019

Vyhlašovatel

Muzeum romské kultury

státní příspěvková organizace
Bratislavská 67, 602 00 Brno