Předmětem soutěže bude návrh architektonického řešení prostoru a zlepšení parametrů užitnosti a obytnosti Mariánského náměstí a jeho okolí v Uherském Brodě. Zadavatel hledá koncepci dopravy, městské zeleně, a městského mobiliáře s respektem k urbanistickému vývoji centra významného historického města a jeho pamětihodnostem. Cílem je zatraktivnit Mariánské náměstí pro delší a častější pobyt obyvatel i návštěvníků. Klíčovým tématem bude hledání nových možností, jak moderními způsoby vytvořit zázemí pro aktivity kulturní, obchodní, ale zejména společenské. Propojení aktivit a potkávání, sdílení veřejného prostoru se zohledněním principů udržitelného rozvoje. Soutěž má prověřit širší vazby v území a zapojení řešeného území do organizmu města.

Město očekává především:

-       Vytvoření kvalitního veřejného prostoru

-       Prověření počtu a umístění počtu zastávek MHD

-       Prověření kapacity parkovacích a odstavných stání

-       Kultivaci zadního traktu a revitalizaci požárního úniku Domu kultury

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

10. 02. 2020

Vyhlašovatel

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Jan Hrdý, místostarosta
Tel.: +420 572 805 203
E-mail: jan.hrdy@ub.cz