Předmětem soutěže bude zpracování architektonického návrhu novostavby mateřské školy Jeseniova na území městské části Praha 3. Řešené území se nachází na pozemcích číslo 4114/2 a 4114/3 v katastrálním území Žižkov. Vlastnické právo k pozemkům má Hlavní město Praha, svěřenou správu nemovitostí má Městská část Praha 3. Pozemky jsou na rohu ulic Jeseniova a Ambrožova a v současnosti na nich stojí objekt mateřské školky, který bude vzhledem k nevyhovujícímu stavu odtraněn.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Předpokládaný termín vyhlášení soutěže je v polovině května 2021.


Předpokládaný termín vyhlášení

15. 05. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha 3

Havlíčkovo náměstí 9/700, 130 85 Praha 3