Předmětem soutěže bude urbanisticko-architektonické a krajinářské řešení novostaveb mateřské školky, seniorského bydlení a veřejných prostranství centra obce Jeřmanice.

Jednofázová projektová užší krajinářsko - urbanisticko - architektonická soutěž o návrh. 

Předpokládaný termín vyhlášení soutěže: září 2020
Předpokládaný termín podání žádosti o účast a portfolia referenčních prací: říjen 2020

Předpokládaný termín odevzdání soutěžních návrhů: leden 2021


Předpokládaný termín vyhlášení

07. 09. 2020

Vyhlašovatel

Obec Jeřmanice

Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice
zástupce zadavatele: Mgr. Helena Fiebigerová, starostka

Organizátor

MgA. Jakub Chuchlík

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Helena Fiebigerová, starostka obce
Pavel Kleiner, zastupitel

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Radovan Cop, zastupitel

Náhradníci poroty - nezávislí

Další připravované soutěže