Předmětem soutěže bude zpracování urbanistického návrhu za účelem nalezení městotvorného řešení bloku kolem tzv.“průpichu“, jenž je vymezen vzdálenější stranou ulic Komenského, Havlíčkova, Čechova, Kramářova, Husova a Kojetínská v Přerově. To je představováno obytným a průmyslovým brownfieldem, areálem pivovaru a další obytnou zástavbou. Celý blok zahrnuje cca 16 ha, což je jistý nepoměr vůči měřítku města Přerova. Připravovaná dopravní stavba čtyřproudé, směrově oddělené komunikace v šíři od 15 do 18 m, tzv. „průpichu“ území otevře a zpřístupní i z jiných směrů.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

15. 06. 2017

Vyhlašovatel

Statutární město Přerov

se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11
jednající primátorem města Mgr. Vladimírem Puchalským