Předmětem soutěže bude návrh Městské knihovny v areálu Velké tržnice bývalého cukrovaru. Řešeno bude také přilehlé veřejné prostranství mezi ulicí U Stadionu a Kuffnerovým nábřežím v Břeclavi. Úpravy veřejného prostranství vhodným způsobem dotvoří navrhovaný objekt a jeho okolí.

Objekt bude řešen v maximální možné míře jako energeticky soběstačný. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.

Jednofázová užší projektová architetonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 08. 2022

Vyhlašovatel

Město Břeclav

náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav