Předmětem soutěže bude návrh 4 třídní mateřské školy včetně související zahrady na vymezené části areálu ZŠ Červený vrch.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 10. 2019

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6