Předmětem soutěže bude návrh 4 třídní mateřské školy včetně související zahrady na vymezené části areálu ZŠ Červený vrch.
Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Vyhlášení soutěže je plánováno v průběhu měsíce srpna.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 08. 2019

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6

Další připravované soutěže