Předmětem soutěže bude zpracování architektonického návrhu nadstavby pavilonu F v areálu Základní školy Slovácká v Břeclavi. Nadstaveno bude jedno podlaží s učebnami a pochůzná zatravněná pobytová střecha. Součástí návrhu bude umístění osobního výtahu, zajišťujícího bezbariérový provoz. Stavba bude řešena jako energeticky úsporná, provozně propojena se stávající budovou pavilonu F v jeden celek. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.

Jednofázová projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 09. 2020

Vyhlašovatel

Základní škola Břeclav Slovácká 40, příspěvková organizace

Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Martin Janošek, ředitel školy
Tel: +420 519 361 282
E-mail: mjanosek@slovacka.cz

Další připravované soutěže