Pčedmětem soutěže bude návrh veřejného prostoru (ve 2 etapách) v předprostoru Masarykova nádraží společně s návrhem přístřešků nad vstupy do metra a koncepční návrh možných úprav blízkého okolí

Otevřená dvoufázová ideová, v první fázi anonymní, architektonická a urbanistická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

04. 11. 2020

Vyhlašovatel

Penta Real Estate, s.r.o.

Florentinum, Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1