Předmětem soutěže bude zpracování architektonického návrhu revitalizace pražské náplavky Hořejšího nábřeží (2. část) na Smíchově mezi Jiráskovým a Palackého mostem.

Jednofázová otevřená ideová a projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 08. 2022

Vyhlašovatel

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

zatupující Hl. město Praha
Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2