Předmětem soutěže o návrh bude návrh architektonického řešení železniční zastávky Veleslavín v rámci připravovaného železničního spojení trať „Praha – Veleslavín (včetně) – Praha – Letiště Václava Havla (včetně)“ a zároveň návrh „libreta“, které by Zadavatel mohl na základě svého zvážení užít jako signifikantní a spojující prvek jednotlivých zastávek, které budou na dotčené trati zřízeny.

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 01. 2019

Vyhlašovatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

prostřednictvím zástupce:
Správa železniční dopravní cesty - Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9

Kontaktní osoba Zadavatele:
Ing. Pavel Paidar
Email: paidar@szdc.cz