Předmětem soutěže bude zpracování architektonického návrhu nové budovy Obecního úřadu v Hovorčovicích a jejího okolí. Obec prošla v nedávné době výrazným a rychlým rozvojem a proto potřebuje posílit své centrum a vybudovat adekvátní zázemí občanské vybavenosti. Polyfunkční objekt se stane významným reprezentativním bodem obce, který usnadní komunikaci mezi obyvateli a správou obce.

Předpokládané investiční náklady: 17 mil. Kč

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 06. 2020

Vyhlašovatel

Obec Hovorčovice

Další připravované soutěže