Předmětem soutěže je najít nejlepší řešení na novou mateřskou a základní školu pro Dolní Měcholupy v lokalitě Malý háj. Realizace novostavby areálu škol bude rozdělena do dvou fází. V první fázi bude realizována mateřská škola s kapacitou 4 tříd s kuchyní a jídelnou. V druhé fázi pak základní škola s dvěma devítitřídkami. Návrh musí toto fázování umožnit bez narušení fungování již postavených částí. Cílem soutěže je pro Dolní Měcholupy najít partnera pro vytvoření občanské stavby zásadního společenského významu.

Architektonická jednofázová projektová soutěž o návrh.

Termín vyhlášení soutěže je stanoven na říjen 2019.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 10. 2019

Vyhlašovatel

Městská část Praha - Dolní Měcholupy

Organizátor

CCEA MOBA