Předmětem soutěže bude návrh novostavby svazkové základní školy a další nové zástavby pro obec, kde v parteru vzniknou prostory pro obchod a služby a ve vyšších patrech obecní byty, včetně úpravy veřejného prostranství, tedy nové návsi.

Cílem soutěže je pro obec Bašť najít partnera pro vytvoření kvalitní veřejné vybavenosti.

Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 208 mil. Kč bez DPH na svazkovou školu a 350 mil Kč bez DPH na novou zástavbu pro obec a náves. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 10. 2020

Vyhlašovatel

Svazek obcí Pod Beckovem

Mělnická 43
250 65 Líbeznice
svazekpodbeckovem.cz