Předmětem soutěže je řešení umístění pobočky Městské knihovny Olomouc do objektu původní sídlištní kotelny. Součástí řešení bude jak návrh provozního a dispozičního uspořádání, tak návrh zapojení knihovny do života sídliště. Knihovna zde není vnímána jako „skladiště knih,“ ale i jako komunitní centrum.

Jednofázová otevřená soutěž o návrh.


Předpokládaný termín vyhlášení

29. 02. 2020

Vyhlašovatel

Statutární město Olomouc