Předmětem soutěže jbude zpracovaání architektonickýého návrhu novostavby základní školy v Praze 12-Komořanech, která bude sloužit 840 žákům prvního a druhého stupně. Kromě 27 kmenových tříd a dalších odborných učeben záměr počítá se dvěma tělocvičnami, školní jídelnou a kuchyní, družinou a dalšími nezbytnými provozy. Předmět soutěže je možné realizovat na pozemcích parc. č. 3856/25, 3856/24, 3856/23, 3835/13, vše v k. ú. Modřany, přiléhajících k ulici Do Koutů, Praha 12.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 05. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha 12

Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany

Další připravované soutěže