Předmětem soutěže bude definování prostorového a funkčního řešení nového centra města Jesenice a zpracování komplexního urbanistického návrhu významného městského prostoru včetně nového náměstí, formovaného mj. objemovým řešením staveb tento prostor vytvářejících. Nové centrum bude navrženo podél dvou ulic Říčanská a Budějovická na ploše cca 5,65 ha. Mělo by sloužit pro přibližně 15 000 místních obyvatel a přibližně 5 000 obyvatel ze spádového území. V novém centru může vzniknout výšková dominanta - nová radnice, případně další objekty s vhodnými funkcemi oživujícími prostor města. Zásadní součástí řešení nového centra je umístění všech požadovaných funkcí do stávajících či nově navržených objemů budov a návrh komplexního dopravního řešení.

Jednofázová užší projektová urbanisticko-architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

12. 05. 2021

Vyhlašovatel

Město Jesenice

Budějovická 303, 252 42 Jesenice