Předmětem krajinářsko-architektonické soutěže bude nalezení hodnotného návrhu – architektonické studie veřejné odpočinkové zóny (parku) jako podkladu pro vypracování navazujících stupňů projektové dokumentace a to v souladu se stávajícím Územním plánem města Jičín.

Jednofázová otevřená projektová krajinářsko-architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

25. 02. 2019

Vyhlašovatel

Město Jičín

Sídlo/Adresa: Žižkovo nám 18, 506 01 Jičín
Zastoupený: JUDr. Jan Malý – starosta města