Předmětem soutěže je návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení Ostrova v Chocni.

Jednofázová užší projektová architektonicko-krajinářská soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 06. 2022

Vyhlašovatel

Město Choceň

Jungmannova 301, 565 01 Choceň