Hlavní ideou soutěže je vybudování centrálního pietního místa v parku Čs. Letců v Ostravě. Památník má za účel důstojně připomínat společně prvoválečné, druhoválečné i novodobé veterány – občany města Ostravy a Moravskoslezského kraje, kteří nasadili a mnozí z nich i ztratili své životy v boji za národní svébytnost, svobodu a demokracii.

Vytvoření pietního místa má dva cíle. Předně je to uchování památky všech našich občanů, kteří bojovali a umírali v obou světových konfliktech a ne všichni jsou připomínáni na dnes existujících památnících, či pamětních deskách rozmístěných v jednotlivých městských obvodech, obcích a městech. Druhým cílem je připomenutí také tradice novodobých veteránů, kteří v posledních dekádách plní úkoly v zahraničních misích, kam je naše země vyslala, a prokázat tak respekt za jejich práci, kde často riskují své zdraví a životy.

Předmětem soutěže bude návrh architektonicko-výtvarného řešení památníku, pro který se předpokládá moderní a nadčasové řešení komplexně pojímající i okolí místa jeho provedení, které vzejde ze stávající parkové úpravy při vhodném dořešení okolí navrženého památníku. Cílem vyhlašovatele je vytvořit prostor, jak pro kontakt v místě se nacházejících a procházejících osob, tak i pro konání oficiálních vzpomínkových akcí, například Dne válečných veteránů.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž.

Vyhlášení soutěže je plánováno na duben 2019.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 05. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
ID datové schránky: 5zubv7w
zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor města
tel/fax: +420 599 442 291
e-mail: tmacura@ostrava.cz