Předmětem soutěže bude zpracování urbanisticko-krajinářského návrhu veřejného parku u vody na levém břehu řeky Vltavy v Praze 7 - Holešovicích. Cílem revitalizace veřejného prostoru je získání atraktivního místa v bezprostřední blízkosti řeky, které bude sloužit občanům k pobytu v přírodě u vody. Území o rozloze přibližně 3 ha by mělo být maximálně efektivně a funkčně využito s ohledem na aktivní záplavovou zónu. Podrobný popis území je součástí zadávacích podkladů.

Otevřená jednofázová projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.

Předpokládané vyhlášení soutěže: červenec 2020

Předpokládané odevzdání soutěžních návrhů: říjen 2020

Předpokládané ceny a odměny celkem: 400 000 Kč

Předpokládaný honorář za zpracování projektové dokumentace: 2,5 mil. Kč

Předpokládané celkové stavební náklady: 25 mil. Kč


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 07. 2020

Vyhlašovatel

Městská část Praha 7