Předmětem soutěže bude návrh architektonického řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích parc. č. 2634/8 a 2634/47 v k. ú. Moravská Ostrava a řešení souvisejícího parteru a návrh jeho úpravy v rámci řešeného území v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Vyhlášení soutěže je předpokládáno ke konci dubna 2019.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 05. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
ID datové schránky: 5zubv7w
zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor města
tel/fax: +420 599 442 291
e-mail: posta@ostrava.cz