Předmětem soutěže bude architektonické řešení Pavilony infekčních nemocí.

Výstavba nového pavilonu má přinést řešení a nápravu problémů starého provozu a havarijního stavu budovy infekční kliniky z minulého století. Zadavatel si je vědom, že prostorové uspořádání infekčních pracovišť je klíčovou komponentou pro kontrolu šíření infekčních nemocí. V historii navrhovaná infekční pracoviště se minimálně soustředila na nově přicházející infekční onemocnění, jako jsou např. SARS či Ebola, nebylo počítáno, že bude možné tak snadné cestovat mezi kontinenty a přenést do středoevropského prostředí infekční onemocnění nám regionálně vzdálená. Jen málo pracovišť má adekvátní prostory pro izolaci pacientů a vhodné prostory s podtlakovou ventilací, které by chránily před rozšířením infekčních onemocnění k personálu a ostatním pacientům. I ve FN HK je nezbytné nalézt rovnováhu mezi pavilonem, který je otevřeným, přístupným a veřejným místem, a současně pavilonem, který umožňuje redukci šíření infekčních nemocí. 

Odhadované investiční náklady na realizaci Pavilonu infekčních nemocí bez technologií a vybavení jsou 230 milionů Kč bez DPH. S ohledem na to, že se jedná o infekční kliniku, s kterou jsou mále architektonické a stavební zkušenosti je cílem soutěž ověřit skutečnou výši investičních nákladu. A to s i vědomím, že soutěžní návrhy nemohou přesně stanovit cenu a že se k ní dopracuje vyhlašovatel teprve při dalších fázích zpracování projektové dokumentace s oceněným týmem.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

12. 04. 2019

Vyhlašovatel

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581,
500 05, Hradec Králové – Nový Hradec Králové
Zástupce zadavatele: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. - ředitel FN HK
tel.: +420 495 832 177
https://www.fnhk.cz/
adresa profilu zadavatele: htt-ps://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK