Předmětem soutěže bude návrh konceptu řešení nové pietní úpravy Ďáblického hřbitova, který je národní kulturní památkou. Součástí projektové části soutěžního návrhu je pietní úprava pohřebiště severní části hřbitova, v níž se nacházejí hromadné šachtové hroby politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje a další hroby a pomníky. Dále je třeba navrhnout krajinářské úpravy celého řešeného území (vegetace, komunikace, mobiliář, osvětlení, vodní prvky atd.), kultivovat vstupní prostor u severní kubistické brány (včetně návrhu nového funkčního využití dvojice kubistických rondelů) a navrhnout zázemí obřadní síně i provozní zázemí hřbitova.

Užší jednofázová krajinářsko-architektonická soutěž.

Termín vyhlášení soutěže: únor 2022

Porota: Ing. arch. Pavel Buryška, prof. Ing. arch. Jan Šépka, Ing. Zdeněk Sendler, prof. Ing. arch. Ján Stempel, Ing. Jitka Trevisan, Mgr. Martin Červený, Správa pražských hřbitovů, p. o., ředitel, Mgr. Milena Johnová, zastupitelka HMP, PharmDr. Petr Fifka, zastupitel HMP, Ing. Miloš Růžička, zastupitel HMP, náhradníci: Ing. arch. Anna Šlapetová, Ing. Petr Zeman, zastupitel HMP, MUDr. Tomáš Kaštovský, zastupitel HMP, Mgr. Eva Horáková, zastupitelka HMP, Ing. arch. Kristýna Lhotská, MHMPVyhlašovatel

Správa pražských hřbitovů, p. o., se sídlem Vinohradská 2807/153c, 130 00 Praha 3

Organizátor

Ing. Markéta Kohoutová

Sekretář soutěže

PhDr. Markéta Pražanová