Předmětem soutěže bude řešení plastiky Jindřicha Chalupeckého v parku Jindřicha Chalupeckého. Cílem soutěže je najít partnera pro vytvoření díla, které bude reprezentovat kvalitní současné umění v dialogu s veřejným prostorem Prahy 10.

Jednofázová otevřená projektová umělecko-architektonicko-krajinářská soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 08. 2020

Vyhlašovatel

Městská část Praha 10

Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Zástupce zadavatele: Renata Chmelová, starostka MČ Praha 10
Tel.: 267 093 111
E-mail: info@praha10.cz

Další připravované soutěže