Předmětem soutěže bude nalezení nejlepšího uměleckého ztvárnění pocty Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému – tedy nejlepší řešení umělecké intervence v Parku Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého mezi ulicemi Vršovickou a U Vršovického nádraží na Praze 10.

Cílem soutěže bude najít pro městskou část Praha 10 partnera pro vytvoření kvalitní soudobé umělecké instalace ve veřejném prostoru, a to v souladu s pravidly danými Programem Umění pro město (https://umenipromesto.eu/).

Odhadované celkové náklady na realizaci jsou 5 mil. Kč bez DPH.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 09. 2020

Vyhlašovatel

Městská část Praha 10

Vršovická 68, 101 38 Praha 10
zástupce: Renata Chmelová, starostka
www. praha10.cz

Další připravované soutěže