Předmětem soutěže bude expertní posouzení záměru rekonstrukce a dostavby polikliniky za předpokladu zachování stávajícího provozu, vypracování základního stavebního programu, určení minimálních ploch a objemů dostavby, návrh celkové koncepce uspořádání polikliniky a zhodnocení stávajícího objektu z hlediska jeho možného budoucího využití.

Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 500 mil. Kč bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.

Dvoufázová užší projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 06. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Čs. armády 601/23, 160 00 Praha

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 26. 11. 2021

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

14:00 11. 02. 2022

Další připravované soutěže