Předmětem soutěže bude nalezení nejvhodnějšího řešení areálu zlínské radnice v kontextu okolního prostředí, provozního očekávání města i požadavků památkové péče.

Radnice sestává z několika částí, kterým dominuje první realizace zlínského rodáka F. L. Gahury z roku 1923. Ta byla v průběhu času rozšiřována a přičleněny k ní byly také sousedící budovy.  S výjimkou hlavní budovy nyní ostatní stavby neodpovídají statickým, provozním, či estetickým nárokům na ně kladené a vzhledem k nedostatečné kapacitě se hledají další absorpční možnosti areálu.

Smyslem soutěže bude v ideové rovině nalezení vhodného řešení celého stavebně-provozního souboru radnice včetně uvažované dostavby vnitrobloku. V projektové rovině bude kladen důraz na první realizační etapu, přibližně vymezenou stávajícím objektem čp. 10, který je v havarijním stavu.

Jednofázová projektová architektonická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 01. 2022

Vyhlašovatel

Statutární město Zlín