Předmětem soutěže bude zpracování krajinářsko-urbanistické koncepce revitalizace krajiny soutoku Vltavy a Berounky (cca 1300 ha) včetně širších vazeb s důrazem na krajinu podél vodních toků. Předmětem soutěže je rovněž podrobnější rozpracování čtyř dílčích území.

Dvoufázová užší projektová krajinářská soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 06. 2022

Vyhlašovatel

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 - Nové Město