Předmětem soutěže bude zpracování urbanisticko-architektonického návrhu řešení přístavby mateřské školy v Moravské Nové Vsi.  Vyhlašovatel očekává takové řešení, které bude investičně i provozně úsporné a bude zohledňovat moderní trendy ve veřejném stravování určeném pro děti a mládež. Současně vyhlašovatel od návrhu očekává vytvoření přívětivého vnitřního prostředí přístavby i jejího exteriéru, který bude svým pojetím přístavbu vhodně začleňovat do stavební struktury městyse a bude respektovat stávající objekt mateřské školky včetně jeho v nedávné minulosti provedených stavebních úprav exteriéru, a kontext s další okolní zástavbou. Urbanistické řešení by mělo podpořit důležitost a význam objektu jako jednoho z nejvýznamnějších mezi veřejnou občanskou vybaveností v městysu a vytvořit tomu odpovídající veřejný prostor v jeho okolí s důrazem na adekvátní prostorové uspořádání odpovídající významu stavby a jejího prostředí a na komunikační vztahy v obci.

Jednofázová otevřená urbanisticko-architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

29. 02. 2020

Vyhlašovatel

Městys Moravská Nová Ves ve spolupráci se Společností Petra Parléře, o.p.s.

náměstí Republiky 107
691 55 Moravská Nová Ves
www.mnves.cz