Předmětem soutěže bude zpracování urbanisticko-architektonického návrhu řešení přístavby mateřské školy v Moravské Nové Vsi.  Vyhlašovatel očekává takové řešení, které bude investičně i provozně úsporné a bude zohledňovat moderní trendy ve veřejném stravování určeném pro děti a mládež. Současně vyhlašovatel od návrhu očekává vytvoření přívětivého vnitřního prostředí přístavby i jejího exteriéru, který bude svým pojetím přístavbu vhodně začleňovat do stavební struktury městyse a bude respektovat stávající objekt mateřské školky včetně jeho v nedávné minulosti provedených stavebních úprav exteriéru, a kontext s další okolní zástavbou. Urbanistické řešení by mělo podpořit důležitost a význam objektu jako jednoho z nejvýznamnějších mezi veřejnou občanskou vybaveností v městysu a vytvořit tomu odpovídající veřejný prostor v jeho okolí s důrazem na adekvátní prostorové uspořádání odpovídající významu stavby a jejího prostředí a na komunikační vztahy v obci.

Jednofázová otevřená urbanisticko-architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 06. 2020

Vyhlašovatel

Městys Moravská Nová Ves ve spolupráci se Společností Petra Parléře, o.p.s.

náměstí Republiky 107
691 55 Moravská Nová Ves
www.mnves.cz

Další připravované soutěže