Předmětem soutěže bude architektonický návrh rekonstrukce a rozšíření stávající kapacity školy v Praze Písnici, která bude sloužit 360 žákům. Zadavatel klade důraz na citlivé začlenění přístavby do území a energetickou efektivitu stavby.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.

Vyhlášení soutěže je plánováno do konce roku 2019.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 11. 2019

Vyhlašovatel

Městská část Praha-Libuš

Úřad městské části Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
Zástupce vyhlašovatele: Mgr. Jiří Koubek, starosta, e-mail: koubek@praha-libus.cz