Základní škola v obci Lipence se nachází na pozemcích číslo 17/3, 18, 24 a 37/1 v katastrálním území Lipence na jižním okraji hlavního města Prahy. Areál původní malotřídní školy byl v minulosti několikrát přestavěn a dostavěn do současné podoby. Předmětem soutěže je návrh přístavby, ve které bude umístěna nová kuchyně, jídelna a kmenové učebny.

Jednofázová užší architektonická soutěž o návrh.


Předpokládaný termín vyhlášení

11. 10. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha – Lipence

K Obci 47
Praha - Lipence 155 31