Předmětem soutěže bude řešení rekonstrukce a revitalizace kulturního domu Slavie v Českých Budějovicích. Cílem je najít odpověď na otázku, jak se v 21. století postavit k provozu budovy a architektonickému řešení historického, památkově chráněného objektu, plnícího původně roli spolkového domu.

Součástí řešení bude ověření dostavby jednoho z nejvýznamnějších objektů zajištujících kulturní život jihočeského regionu a samotného města a zároveň vyřešení venkovních ploch funkčně souvisejících s objektem s využitím potenciálu řeky Malše.

Objekt navržený Ignacem Ullmannem byl realizován v letech 1871-1872 původně jako Německý dům, nyní je ve vlastnictví města. Cílem dialogu je najít architektonické a programové pojetí objektu, který v sobě bude propojovat různé hladiny kulturního života. Nová funkce má uspokojovat potřeby jihočeské metropole, jež má  ambici stát se místem kultury celoevropského a celorepublikového významu. 

Architektonická soutěž vedená formou soutěžního dialogu.

Termín vyhlášení soutěže je stanoven na září 2019.Předpokládaný termín vyhlášení

30. 09. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město České Budějovice

Organizátor

CCEA MOBA

Další připravované soutěže