Předmětem soutěže bude řešení investičního záměru rekonstrukce budovy kulturního centra Svratka a radnice, nacházející se na ulici Veslařská 56 v Brně, v centrální části městské části Brno-Jundrov, a to i s návazností na její bezprostřední okol. 

Jednofázová otevřená užší architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

10. 04. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov

Veslařská 56, Brno 637 00
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ivana Fajnorová, starostka MČ Brno-Jundrov
Tel.: +420 606 711 645
E-mail: starostka@jundrov.brno.cz