Cílem rekonstrukce jediného krematoria v kraji bude v první řadě přizpůsobení jeho prostor pro návštěvníky současným nárokům na komfortní užívání a současně zajistit kvalitativně novou úroveň vzhledu stavby. Současný nevyhovující stav je dán řadou nekoordinovaných přestaveb v minulosti, které se podepsaly i na interiéru, a dosluhující životností opláštění stavby, které má nedostatečné technické parametry a je zdrojem neúnosných tepelných zisků. Současně má být rekonstrukce citlivá k původnímu návrhu z šedesátých let a jeho objemovému řešení. 

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 07. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

tel: +420 599 444 444
e-mail: rekonstrukce-krematoria@ostrava.cz