Předmětem soutěže bude řešení rekonstrukce obecního hostince a revitalizace k hostinci přiléhající návsi.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 08. 2021

Vyhlašovatel

Obec Panenské Břežany

Hlavní 17, 250 70 Panenské Břežany