Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce plaveckého bazénu Neratovice. Řešené území se nachází na pozemku p.č. st. 542, p.č. 253/1 a p.č.262/5, vše v katastrálním území Neratovice.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 06. 2022

Vyhlašovatel

Město Neratovice

Kojetická 1028, 277 11 Neratovice