Předmětem soutěže bude řešení Škroupova náměstí a blízkého okolí. Náměstí se nachází v lokalitě, kde stál kostel sv. Petra a Pavla ze čtrnáctého století. Pod úrovní náměstí se dnes nachází archeologické pozůstatky původního kostela a obslužných budov.

Cílem soutěže je navrhnout soudobé náměstí, které bude odpovídat potřebám života místních obyvatel a návštěvníků města, a to v historicky nejcennější části České Lípy. Cílem soutěže je také najít odpovídající mobiliář a vybavení, které by se mohlo opakovat i dále v historickém městě. Náměstí i celé centrum města jsou památkovou zónou.

Architektonická jednofázová projektová soutěž o návrh.

Termín vyhlášení soutěže je stanoven na září 2019.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 10. 2019

Vyhlašovatel

Město Česká Lípa

Organizátor

CCEA MOBA