Předmětem urbanisticko-architektonické soutěže na budoucí zástavbu Žlutého kopce na Starém Brně bude nalezení hodnotného, koncepčního návrhu pro postupné plánované úpravy daného území a jeho zástavby.

Zástavbu Žlutého kopce na Starém Brně si vyhlašovatel definoval v memorandu o výstavbě na území městské části: „Městská část požaduje na svém území zřízení lokality pro rozvoj nové vilové čtvrti na Žlutém kopci, jako nedílnou součást městské struktury. Urbanistické uspořádání stanoví veřejná architektonická soutěž“.

Užší jednofázová ideově-projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 07. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Za zadavatele jedná: Ing. arch. Petr Bořecký, uvolněný člen ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj
Tel: 542 526 307
E-mail: borecky@brno-stred.cz