Předmětem soutěže bude zpracování architektonického návrhu na řešení rekonstrukce areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem (bývalý areál podniku Strojtex) v území městské památkové zóny Dvůr Králové nad Labem. Návrh by se měl stát jedním z podkladů k zadání zakázky na zpracování navazujících výkonových fází projekčních prací, dohledu nad jejich provedením a uvedením předmětné stavby do užívání. Návrh by měl architektonicky, výtvarně a provozními vazbami zapojit areál do historického centra města a otevřít široké veřejnosti z řad obyvatel města i jeho návštěvníků. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti zadavatele.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 11. 2020

Vyhlašovatel

Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
Zmocněný zástupce zadavatele: Ing. Jan Jarolím, starosta
Tel: +420 499 318 111
Fax: +420 499 320 171, +420 499 320 178
E-mail: epodatelna@mudk.cz
Datová schránka: mu5b26c

Další připravované soutěže