Předmětem soutěže bude zpracování architektonického návrhu na řešení rekonstrukce areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem (bývalý areál podniku Strojtex) v území městské památkové zóny Dvůr Králové nad Labem, areál však není zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Návrh by se měl stát jedním z podkladů k zadání zakázky na zpracování navazujících výkonových fází projekčních prací, dohledu nad jejich provedením a uvedením předmětné stavby do užívání. Návrh by měl architektonicky, výtvarně a provozními vazbami zapojit areál do historického centra města a otevřít ho široké veřejnosti z řad obyvatel města i jeho návštěvníků. Návrh by měl respektovat ekonomické možnosti zadavatele.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

15. 03. 2021

Vyhlašovatel

Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38
544 17 Dvůr Králové nad Labem