Předmětem soutěže bude zpracování architektonicko-urbanistického návrhu na revitalizaci areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi.

Jednofázová otevřená ideová architektonicko-urbanistická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 09. 2020

Vyhlašovatel

Město Břeclav

náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta města
www.breclav.eu

Další připravované soutěže