Předmětem soutěže bude realizace návrhu řešení revitalizace budovy kina a přilehlého prostoru křižovatky Strakonická – Plzeňská v Horažďovicích, která si klade za cíl vytvoření funkčního a atraktivního prostoru coby protipólu náměstí, vyzývajícího projíždějící k zastavení a návštěvě města. Místo, díky rozšíření objektu kina, by mělo být centrem setkávání, kulturní nabídky, nákupu a odpočinku při zachování hodnotné dopravní obslužnosti a parkování.

Vedle zachování stávajícího objektu kina, zejména stávajícího sálu se šikmým hledištěm (nutná modernizace) očekává zadavatel úpravy a přístavbu objektu pro umožnění kulturních akcí (kino, divadlo malých forem) v tomto sálu. Součástí nového objektu by dále měly být prostory městské knihovny (dětská + dospělí), malý sál a klubovna, kavárna / bufet (ideálně s přístupem pro všechny provozy), veřejné dětské vnitřní hřiště vč. nezbytného zázemí. Vhodnou náplní jsou i menší obchůdky pro oživení hlavní třídy města. Vítány jsou případné další návrhy autora pro oživení objektu / území.

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Aktuálně nění znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 12. 2018

Vyhlašovatel

Město Horažďovice

Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice
Ing. Michael Forman, starosta města