Předmětem architektonické soutěže bude návrh celkového řešení náměstí a jeho přilehlého okolí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané lokalitě a vytvoření inspirativního veřejného prostranství reprezentativního a pobytového charakteru v souladu s charakterem okolní zástavby. Stěžejní pro správné fungování náměstí je propojení nejrůznějších společenských aktivit s životem občanů a podpora dalšího rozvoje města. Zadavatel klade důraz nejen na urbanistické a architektonické kvality, ale i sociální, kulturní, vzdělávací, ekonomické a ekologické aspekty.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 06. 2022

Vyhlašovatel

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary