Předmětem soutěže bude zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace nám. Míru v Tišnově. Cílem revitalizace je úprava centrálního náměstí jako hlavního reprezentativního a pobytového veřejného prostranství města Tišnova. Budoucí podoba náměstí by měla na základě revize a případné reorganizace stávajícího funkčního využití a prostorového uspořádání, nabídnout inspirativní prostor pro současné potřeby desetitisícového historického města. Součástí podkladů bude podrobné zadání, založené na koncepci rozvoje města a veřejné diskuzi.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

23. 09. 2019

Vyhlašovatel

Město Tišnov

nám. Míru 111
666 19 Tišnov
IČ: 00282707
zástupce vyhlašovatele:
Sabina Dvořáková
projektová manažerka, Odbor investic a projektové podpory, Město Tišnov
e-mail: sabina.dvorakova@tisnov.cz

Další připravované soutěže