Předmětem této soutěže o návrh bude zpracování architektonického návrhu rekonstrukce objektu Sokolovny v Rokycanech – budova č.p. 208 na p.č.st. 600 v k.ú. Rokycany s cílem oživení místa a transformace na  hlavní reprezentativní kulturní zařízení města a návrh parkovacího domu na p.č.st. 600 v k.ú. Rokycany s cílem vytvoření dostatečné parkovací kapacity pro kulturní akce.

Smyslem soutěže je získat kvalitní ucelený architektonický návrh budov na pozemcích dnešních objektů sokolovny a rozhodnout o jejich začlenění, úpravě, modernizaci, rekonstrukci či bourání. Součástí řešení na p. č. st. 600 v k.ú. Rokycany by měla být nová stavba pro potřeby parkování vyvolané objektem sokolovny. Výsledný návrh bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 09. 2020

Vyhlašovatel

Město Rokycany

Masarykovo náměstí 1, Střed,337 01 Rokycany

Další připravované soutěže