Předmětem soutěže bude zpracování krajinářsko – architektonicko - urbanistického návrhu k revitalizaci parku „U hradeb“ nacházejícího se na území městské části Praha 2 podél ulice Horská v těsné blízkosti zahrady „Ztracenka“ a parku „Folimanka“ se záměrem vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny (včetně klidové zóny a zóny pro děti) s malým objektem občerstvení do 30 míst a venkovní terasou.

Jednofázová otevřená  krajinářsko – urbanisticko - architektonická soutěž o návrh.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 11. 2020

Vyhlašovatel

Městská část Praha 2

nám. Míru 20/600
120 39 Praha 2