Předmětem soutěže bude řešení revitalizace souboru staveb a přilehlého okolí zařízení na energetické využití odpadů v lokalitě Malešice, Praha.

Technologické řešení ani související stavební řešení realizované v rámci projektu nazvaného „GENERÁLNÍ OBNOVA LINEK a EKOLOGIZACE MALEŠICE (GOLEM)“ v ZEVO Malešice není součástí tohoto zadání.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Vyhlášení soutěže je plánováno na březen 2020.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 03. 2020

Vyhlašovatel

Pražské služby, a.s.

Pod Šancemi 444/1
190 00 Praha 9
oprávněný zástupce zadavatele:
JUDr. Patrik Roman, předseda představenstva
Ing. Karel Šašek, místopředseda představenstva