Předmětem soutěže bude návrh veřejných prostranství v okolí sportovišť při Smetanově okruhu a ulici
Petrovické a zároveň otevření areálu sportovišť v co největší míře veřejnosti. V rámci řešeného
území je nutné vytvořit logické pěší cesty a navrhnout podobu ulice Petrovická a vyřešit parkování.
Cílem soutěže je pro město Krnov najít partnera pro dlouhodobou spolupráci při vytváření
kvalitního veřejného prostranství.
Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 35 mil. Kč bez DPH, bez přeložek sítí. Soutěž tyto
předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.

Jednofázová užší projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 08. 2020

Vyhlašovatel

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1
Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1

Další připravované soutěže