Předmětem soutěže je řešení obnovy nejdůležitějšího kulturního objektu ve městě.  Soutěžní podmínky nepředepisují základní koncepční přístup – rekonstrukci či novostavbu na původním místě. Výše investičních nákladů budovy kulturního domu – Sdruženého klubu Rabštejn je vyhlašovatelem stanovena limitem 50 mil. Kč (bez DPH). V částce není uvažováno s vybavením interiéru, které není pevně spojeno se stavbou a dále zde nejsou zahrnuty náklady na venkovní objekt technické infrastruktury, zpevněné plochy, úpravy veřejného prostoru, zeleň a parkové úpravy.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 11. 2020

Vyhlašovatel

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Další připravované soutěže